banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś niedziela, 26 maja 2019 roku       Jesteś 1266910 naszym gościem.       Osób on-line: 22

Nowa strona Katolickiego Stowarzyszenia im. sł. B.s.M. Konsolaty Betrone

Ewangelia wg. św. Mateusza

 Rozdział i wersety
 Tytuł poszczególnych fragmentów
    Mt
    Mt 1,1-17
    Mt 1,18-25
    Mt 2,1-12
    Mt 2,13-23
    Mt 3,1-12
    Mt 3,13-17
    Mt 4,1-11
    Mt 4,12-17
    Mt 4,18-22
    Mt 4,23-25
    Mt 5,1-12
    Mt 5,13-16
    Mt 5,17-20
    Mt 5,21-26
    Mt 5,27-32
    Mt 5,33-37
    Mt 5,38-42
    Mt 5,43-48
    Mt 6,1
    Mt 6,2-4
    Mt 6,5-8
    Mt 6,9
    Mt 6,10-15
    Mt 6,16-18
    Mt 6,19-24
    Mt 6,25-34
    Mt 7,1-6
    Mt 7,1-6
    Mt 7,7-11
    Mt 7,12
    Mt 7,13-14
    Mt 7,15-20
    Mt 7,21-23
    Mt 7,24-29
    Mt 8,1-4
    Mt 8,5-13
    Mt 8,14-17
    Mt 8,18-22
    Mt 8,23-27
    Mt 8,28-34
    Mt 9,1-8
    Mt 9,9-13
    Mt 9,14-17
    Mt 9,18-26
    Mt 9,27-31
    Mt 9,32-38
    Mt 10,1-4
    Mt 10,5-16
    Mt 10,17-23
    Mt 10,24-33
    Mt 10,34-39
    Mt 11,2-6
    Mt 11,7-15
    Mt 11,16-19
    Mt 11,20-24
    Mt 11,25-27
    Mt 11,28-30
    Mt 12,1-8
    Mt 12,9-14
    Mt 12,15-21
    Mt 12,22-30
    Mt 12,31-37
    Mt 12,38-42
    Mt 12,43-45
    Mt 12,46-50
    Mt 13,10-17
    Mt 13,31-35
    Mt 13,44-46
    Mt 13,47-52
    Mt 13,53-58
    Mt 14,1-12
    Mt 14,13-21
    Mt 14,22-33
    Mt 14,34-36
    Mt 15,1-9
    Mt 15,10-20
    Mt 15,21-28
    Mt 15,29-31
    Mt 15,32-39
    Mt 16,1-4
    Mt 16,5-12
    Mt 16,13-20
    Mt 16,21-23
    Mt 16,24-28
    Mt 17,1-8
    Mt 17,9-13
    Mt 17,14-21
    Mt 17,22-23
    Mt 17,24-27
    Mt 18,1-5
    Mt 18,6-11
    Mt 18,12-14
    Mt 18,15-20
    Mt 18,21-22
    Mt 18,23-35
    Mt 19,1-9
    Mt 19,10-12
    Mt 19,13-15
    Mt 19,16-22
    Mt 19,23-26
    Mt 19,27-30
    Mt 20,1-16
    Mt 20,17-19
    Mt 20,20-23
    Mt 20,24-28
    Mt 20,29-34
    Mt 21,1-11
    Mt 21,12-17
    Mt 21,18-22
    Mt 21,23-27
    Mt 21,28-32
    Mt 21,33-46
    Mt 22,1-14
    Mt 22,15-22
    Mt 22,23-33
    Mt 22,34-40
    Mt 22,34-40
    Mt 23,1-12
    Mt 23,13-36
    Mt 23,37-39
    Mt 24,1-3
    Mt 24,4-8
    Mt 24,9-14
    Mt 24,15-22
    Mt 24,23-31
    Mt 24,32-35
    Mt 24,36-41
    Mt 24,42-44
    Mt 24,45-51
    Mt 25,1-13
    Mt 25,14-30
    Mt 25,31-46
    Mt 26,1-2
    Mt 26,3-5
    Mt 26,6-13
    Mt 26,14-16
    Mt 26,17-19
    Mt 26,20-25
    Mt 26,26-30
    Mt 26,31-35
    Mt 26,36-46
    Mt 26,47-56
    Mt 26,57-68
    Mt 26,69-75
    Mt 27,1-2
    Mt 27,3-10
    Mt 27,11-14
    Mt 27,15-26
    Mt 27,27-31
    Mt 27,32-34
    Mt 27,35-38
    Mt 27,39-44
    Mt 27,45-50
    Mt 27,51-56
    Mt 27,57-61
    Mt 27,62-66
    Mt 28,1-8
    Mt 28,9-10
    Mt 28,11-15
    Mt 28,16-20
    
 
Powróćmy do czytania Ewangelii
(Mt)


   Jednym z Orędzi Najświętszej Dziewicy jest wezwanie do codziennego czytania Pisma Świętego. Pragnę zaproponować wszystkim uczestnikom Wspólnot Wieczerników Modlitwy wspólną lekturę tej Świętej Księgi począwszy od Ewangelii św. Mateusza połączoną z rozważaniem poszczególnych fragmentów.
    Czytając słowa natchnione, starać się będziemy wejść za każdym razem w opisywane sytuacje, zagłębić się w ducha tamtych czasów, prosić Ducha Świętego, by umieszczał nas w czasach życia i wędrowania Jezusa po ziemi.
    To trochę potrwa, zanim przeczytamy wszystko. Nie zrażajmy się jednak tym. Chodzi o "jakość", a nie o "ilość". Ewangelię czytać będziemy małymi fragmentami, jednoczyć się z Jezusem nauczającym, by nasze poznanie treści zawartej w Piśmie św. było pełne.
    Jednocząc się codziennie z Jezusem poprzez Słowo będziemy lepiej poznawać Jego Osobę, poznawać Go całego w pełni, poznawać Jego uczucia, wrażenia, przeżycia, przeszłość, przyzwyczajenia, upodobania. Aby stał się dla nas i Bogiem i Człowiekiem, aby w każdym z nas dojrzała doskonałość człowieczeństwa w Chrystusie.
    Proszę Jezusa, by od dnia dzisiejszego dał każdemu z nas pragnienie i tęsknotę, która pozwoli zwrócić naszą uwagę na tę prośbę. W ten bowiem sposób sam Bóg pokieruje naszą Wspólnotę na kolejne tory realizacji wspólnego Dzieła.
    Niech każdy z nas mobilizuje się w tych dniach w wysiłku większego poznania naszego Zbawiciela. Żyjmy Jego życiem, by potem, gdy przyjdzie ta chwila, nie stwierdzili zawiedzeni: "Panie nie widzimy i nie rozumiemy, a serce nasze nie czuje".
    Wszystko cokolwiek poleca nam Duch Święty, o co prosi sam Jezus i Jego Najświętsza Matka, o czym nas Oboje pouczają, przyjmujmy jako przejaw wielkiej Miłości Boga do nas, jako przejaw wielkiego pragnienia przygotowania nas i całej Wspólnoty do wkroczenia w Nowy Rok Liturgiczny, na przyjęcie Boga w Jego Tajemnicy Wcielenia i zapowiadanym w Orędziach Triumfie Miłości, oraz przyjęcie Jezusa - Miłości Miłosiernej szczerym, czystym sercem.
    Niemożliwym jest przyjęcie kogoś z radością, szczerze i pokojem, gdy się go nie zna, a wręcz obawia. Stąd moje pragnienie byśmy poznali Jezusa poprzez Pismo św., byśmy poznawali Jego miłość, która stoi u początku Ewangelizacji, która jest przyczyną uczynienia wszelkich znaków, uzdrowień i wskrzeszeń.
    Poznając życie Jezusa wchodzić będziemy w Jego rzeczywistość całym sercem i duszą. Z czasem On sam zabierze nas w miejsca, gdzie przebywał, byśmy idąc Jego śladami, mogli doświadczać, doznawać obecności Jezusa, poznawać jeszcze bliżej tę rzeczywistość, w której On żył, a przez to Jego Ewangelię. (nb. Ufam, że jest to przygotowanie do naszej wspólnej pielgrzymki do Ziemi Świętej).
    A zatem, proszę, powróćmy do Ewangelii.

poprzedni          następny

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!