banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś niedziela, 26 maja 2019 roku       Jesteś 1266910 naszym gościem.       Osób on-line: 23

Nowa strona Katolickiego Stowarzyszenia im. sł. B.s.M. Konsolaty Betrone

Ewangelia wg. św. Mateusza

 Rozdział i wersety
 Tytuł poszczególnych fragmentów
    Mt
    Mt 1,1-17
    Mt 1,18-25
    Mt 2,1-12
    Mt 2,13-23
    Mt 3,1-12
    Mt 3,13-17
    Mt 4,1-11
    Mt 4,12-17
    Mt 4,18-22
    Mt 4,23-25
    Mt 5,1-12
    Mt 5,13-16
    Mt 5,17-20
    Mt 5,21-26
    Mt 5,27-32
    Mt 5,33-37
    Mt 5,38-42
    Mt 5,43-48
    Mt 6,1
    Mt 6,2-4
    Mt 6,5-8
    Mt 6,9
    Mt 6,10-15
    Mt 6,16-18
    Mt 6,19-24
    Mt 6,25-34
    Mt 7,1-6
    Mt 7,1-6
    Mt 7,7-11
    Mt 7,12
    Mt 7,13-14
    Mt 7,15-20
    Mt 7,21-23
    Mt 7,24-29
    Mt 8,1-4
    Mt 8,5-13
    Mt 8,14-17
    Mt 8,18-22
    Mt 8,23-27
    Mt 8,28-34
    Mt 9,1-8
    Mt 9,9-13
    Mt 9,14-17
    Mt 9,18-26
    Mt 9,27-31
    Mt 9,32-38
    Mt 10,1-4
    Mt 10,5-16
    Mt 10,17-23
    Mt 10,24-33
    Mt 10,34-39
    Mt 11,2-6
    Mt 11,7-15
    Mt 11,16-19
    Mt 11,20-24
    Mt 11,25-27
    Mt 11,28-30
    Mt 12,1-8
    Mt 12,9-14
    Mt 12,15-21
    Mt 12,22-30
    Mt 12,31-37
    Mt 12,38-42
    Mt 12,43-45
    Mt 12,46-50
    Mt 13,10-17
    Mt 13,31-35
    Mt 13,44-46
    Mt 13,47-52
    Mt 13,53-58
    Mt 14,1-12
    Mt 14,13-21
    Mt 14,22-33
    Mt 14,34-36
    Mt 15,1-9
    Mt 15,10-20
    Mt 15,21-28
    Mt 15,29-31
    Mt 15,32-39
    Mt 16,1-4
    Mt 16,5-12
    Mt 16,13-20
    Mt 16,21-23
    Mt 16,24-28
    Mt 17,1-8
    Mt 17,9-13
    Mt 17,14-21
    Mt 17,22-23
    Mt 17,24-27
    Mt 18,1-5
    Mt 18,6-11
    Mt 18,12-14
    Mt 18,15-20
    Mt 18,21-22
    Mt 18,23-35
    Mt 19,1-9
    Mt 19,10-12
    Mt 19,13-15
    Mt 19,16-22
    Mt 19,23-26
    Mt 19,27-30
    Mt 20,1-16
    Mt 20,17-19
    Mt 20,20-23
    Mt 20,24-28
    Mt 20,29-34
    Mt 21,1-11
    Mt 21,12-17
    Mt 21,18-22
    Mt 21,23-27
    Mt 21,28-32
    Mt 21,33-46
    Mt 22,1-14
    Mt 22,15-22
    Mt 22,23-33
    Mt 22,34-40
    Mt 22,34-40
    Mt 23,1-12
    Mt 23,13-36
    Mt 23,37-39
    Mt 24,1-3
    Mt 24,4-8
    Mt 24,9-14
    Mt 24,15-22
    Mt 24,23-31
    Mt 24,32-35
    Mt 24,36-41
    Mt 24,42-44
    Mt 24,45-51
    Mt 25,1-13
    Mt 25,14-30
    Mt 25,31-46
    Mt 26,1-2
    Mt 26,3-5
    Mt 26,6-13
    Mt 26,14-16
    Mt 26,17-19
    Mt 26,20-25
    Mt 26,26-30
    Mt 26,31-35
    Mt 26,36-46
    Mt 26,47-56
    Mt 26,57-68
    Mt 26,69-75
    Mt 27,1-2
    Mt 27,3-10
    Mt 27,11-14
    Mt 27,15-26
    Mt 27,27-31
    Mt 27,32-34
    Mt 27,35-38
    Mt 27,39-44
    Mt 27,45-50
    Mt 27,51-56
    Mt 27,57-61
    Mt 27,62-66
    Mt 28,1-8
    Mt 28,9-10
    Mt 28,11-15
    Mt 28,16-20
    
 
51. Nagroda za oddanie się Jezusowi.
    "Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody». Gdy Jezus skończył dawać te wskazania dwunastu swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić [Ewangelię] w ich miastach."
(Mt 10,40-11,1)


   Komentarz: Tym razem fragment podkreślający naszą godność, ważność oraz to, w jaki sposób patrzy na nas i traktuje nas Bóg, Jezus Chrystus. Zazwyczaj wersety te omawiane są pod kątem przyjmowania Boga w drugim człowieku. I to właściwy sposób myślenia. PójdĽmy jednak jeszcze dalej. Trzeba tu bardzo mocno zaznaczyć miłość, jaka kieruje Bogiem do nas. Miłość, która czyni Go niemalże szalonym. Która każe utożsamiać się z każdą duszą, by Bóg Ojciec przyjmował ją, jako swego Syna, swoje dziecko. Jest wiele fragmentów w Piśmie św. mówiących o tym. Zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Ten jest jednym z nich. Ale zbyt rzadko jest rozważany. Przyjrzyjmy się tym wersetom.
    „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje”. Czy to nie wspaniałe słowa, w których Jezus tak wyraĽnie utożsamia się z każdym z nas? Jak wielka musi być miłość, żeby do tego stopnia związać się z drugą osobą. Jezus utożsamia się z tobą. Przypomnijmy tutaj, iż ostatnio mówiliśmy, że Bóg wybrał każdego z nas na apostoła miłości. Wyposażył w odpowiednie dary i łaski. Sam siebie daje ci, aby strzec twego serca i czynić je mężnym w pełnieniu twego powołania. Poucza ciebie, iż tylko całkowite wyrzeczenie się siebie i zdanie na Jezusa umożliwi ci doskonałe spełnianie Jego oczekiwań. Kiedy już przeszliśmy przez cały ten tok rozważań, dzisiaj Jezus pragnie ci powiedzieć: „Dziecko. Ja kocham ciebie. Zaprosiłeś Mnie do swego serca, abym w nim królował. W zamian pragnę ci ofiarować dar, jakiego nie otrzymasz od nikogo z ludzi. Nadaję ci godność Moją, godność dziecka królewskiego. Ja mieszkam w tobie, a więc wszystko, co twoje do Mnie należy. Jak będą traktować ciebie, tak i Ja to odczuję. Bo ty i Ja jedno jesteśmy. Nie posyłam ciebie bez zapewnienia ci opieki. Nie posyłam ciebie, bez pouczenia i przestróg. Nie posyłam ciebie samego, bezbronnego na pożarcie wilków. Posyłam ciebie jako Moje dziecko, jako Mego dziedzica, świadka Mojej miłości, szafarza Mego miłosierdzia. To nie wszystko. Jeśli zapraszasz Mnie do serca, idę z tobą. Kto ciebie przyjmuje, Mnie przyjmuje. Cokolwiek tobie czyni, Mnie czyni. Czymkolwiek ciebie obdarza, Mnie obdarza. Jeśli jest to dobro i Ja tego dobra doświadczam. Jeśli zło, to i Ja jego zaznaję”.
    Czy widzisz to niepojęte utożsamienie się Jezusa ze swoimi apostołami?! Czy widzisz tę godność, jaką tobie daje? Cokolwiek od tej pory uczyni twój bliski w stosunku do ciebie, to uczni w stosunku do Jezusa. Jezus nie mówi: „Tak, jakby i Mnie uczynił”. On mówi jasno: „Cokolwiek tobie uczyni, Mnie uczyni”. Co za wyróżnienie stworzenia! Gdzie znajdziesz taką godność tobie nadaną? Gdzie znajdziesz taką miłość, która sama będąc doskonałą, czystą, zniża się do skażonego stworzenia i wynosi je poprzez zjednoczenie na piedestał? Niemalże zrównuje ze sobą!
    To wielkie, niepojęte wyróżnienie! To miłość, której my nadal nie pojmujemy. To kolejne objawienie Boga i Jego miłości. Miłości, która sama uniżając się podnosi, wynosi, wywyższa tę nędzę, marność, tę nicość, jaką jest istota ludzka! Jezus idzie jeszcze dalej w swoich naukach. On zwraca się również do tych, którzy przyjmować będą Jego apostołów. Obiecuje im nagrodę. Jakaż to może być nagroda za przyjęcie apostoła? Otóż rozważmy również tę kwestię. Przyjmując apostoła, wg słów Jezusa, przyjmuje się samego Jezusa! I znowu niepojęty wymiar miłości! Człowiek przyjmie z dobrocią, szczerością serca drugiego człowieka, a otrzymuje nieskończenie więcej, bowiem przychodzi do niego sam Bóg! Czy jesteśmy w stanie pojąć tę głębię, jaką jest spotkanie z drugim człowiekiem, jaką może stać się dla nas spotkanie z apostołem Jezusa? W zależności od tego, jak go potraktujemy, możemy gościć u siebie Jezusa, przebywać z Nim i doświadczać łaski Jego obecności! Patrząc na drugiego człowieka właśnie w ten sposób, możemy doświadczyć daru spotkania, przyjęcia Boga i Jego błogosławieństwa! To jest nasza nagroda! Najważniejsza! Bowiem, są inne będące konsekwencją tej głównej. Pośrednimi nagrodami są różnego typu łaski, jest dobro, którego doświadczamy, jest pokój i miłość, jest poruszenie serca i kolejny krok w jego przemianie i wiele, wiele innych.
    Błogosławiony, kto przyjmuje swoje powołanie, powołanie na apostoła miłości. Tym błogosławieństwem jest sam Jezus zamieszkujący Jego wnętrze. Błogosławiony, kto przyjmuje apostoła z miłością. Bo tym błogosławieństwem jest sam Jezus do niego przychodzący. Błogosławieni ci, co serca mają otwarte na Miłość, bo ją przyjmując, sami stają się miłością.
    Niech Bóg błogosławi nas na czas modlitwy. Ten fragment należy rozważyć na kolanach. Bowiem w sercu zrodzić powinna się wielka wdzięczność Bogu za ten niepojęty dar z siebie samego dany człowiekowi, który na niego zupełnie nie zasłużył. Niech z serc naszych popłynie pieśń wdzięczności. Niech Bóg błogosławi nas na czas tych rozważań.

poprzedni          następny

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!