banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś czwartek, 21 lutego 2019 roku       Jesteś 1238215 naszym gościem.       Osób on-line: 15

Ewangelia wg. św. Mateusza

 Rozdział i wersety
 Tytuł poszczególnych fragmentów
    Mt
    Mt 1,1-17
    Mt 1,18-25
    Mt 2,1-12
    Mt 2,13-23
    Mt 3,1-12
    Mt 3,13-17
    Mt 4,1-11
    Mt 4,12-17
    Mt 4,18-22
    Mt 4,23-25
    Mt 5,1-12
    Mt 5,13-16
    Mt 5,17-20
    Mt 5,21-26
    Mt 5,27-32
    Mt 5,33-37
    Mt 5,38-42
    Mt 5,43-48
    Mt 6,1
    Mt 6,2-4
    Mt 6,5-8
    Mt 6,9
    Mt 6,10-15
    Mt 6,16-18
    Mt 6,19-24
    Mt 6,25-34
    Mt 7,1-6
    Mt 7,1-6
    Mt 7,7-11
    Mt 7,12
    Mt 7,13-14
    Mt 7,15-20
    Mt 7,21-23
    Mt 7,24-29
    Mt 8,1-4
    Mt 8,5-13
    Mt 8,14-17
    Mt 8,18-22
    Mt 8,23-27
    Mt 8,28-34
    Mt 9,1-8
    Mt 9,9-13
    Mt 9,14-17
    Mt 9,18-26
    Mt 9,27-31
    Mt 9,32-38
    Mt 10,1-4
    Mt 10,5-16
    Mt 10,17-23
    Mt 10,24-33
    Mt 10,34-39
    Mt 11,2-6
    Mt 11,7-15
    Mt 11,16-19
    Mt 11,20-24
    Mt 11,25-27
    Mt 11,28-30
    Mt 12,1-8
    Mt 12,9-14
    Mt 12,15-21
    Mt 12,22-30
    Mt 12,31-37
    Mt 12,38-42
    Mt 12,43-45
    Mt 12,46-50
    Mt 13,10-17
    Mt 13,31-35
    Mt 13,44-46
    Mt 13,47-52
    Mt 13,53-58
    Mt 14,1-12
    Mt 14,13-21
    Mt 14,22-33
    Mt 14,34-36
    Mt 15,1-9
    Mt 15,10-20
    Mt 15,21-28
    Mt 15,29-31
    Mt 15,32-39
    Mt 16,1-4
    Mt 16,5-12
    Mt 16,13-20
    Mt 16,21-23
    Mt 16,24-28
    Mt 17,1-8
    Mt 17,9-13
    Mt 17,14-21
    Mt 17,22-23
    Mt 17,24-27
    Mt 18,1-5
    Mt 18,6-11
    Mt 18,12-14
    Mt 18,15-20
    Mt 18,21-22
    Mt 18,23-35
    Mt 19,1-9
    Mt 19,10-12
    Mt 19,13-15
    Mt 19,16-22
    Mt 19,23-26
    Mt 19,27-30
    Mt 20,1-16
    Mt 20,17-19
    Mt 20,20-23
    Mt 20,24-28
    Mt 20,29-34
    Mt 21,1-11
    Mt 21,12-17
    Mt 21,18-22
    Mt 21,23-27
    Mt 21,28-32
    Mt 21,33-46
    Mt 22,1-14
    Mt 22,15-22
    Mt 22,23-33
    Mt 22,34-40
    Mt 22,34-40
    Mt 23,1-12
    Mt 23,13-36
    Mt 23,37-39
    Mt 24,1-3
    Mt 24,4-8
    Mt 24,9-14
    Mt 24,15-22
    Mt 24,23-31
    Mt 24,32-35
    Mt 24,36-41
    Mt 24,42-44
    Mt 24,45-51
    Mt 25,1-13
    Mt 25,14-30
    Mt 25,31-46
    Mt 26,1-2
    Mt 26,3-5
    Mt 26,6-13
    Mt 26,14-16
    Mt 26,17-19
    Mt 26,20-25
    Mt 26,26-30
    Mt 26,31-35
    Mt 26,36-46
    Mt 26,47-56
    Mt 26,57-68
    Mt 26,69-75
    Mt 27,1-2
    Mt 27,3-10
    Mt 27,11-14
    Mt 27,15-26
    Mt 27,27-31
    Mt 27,32-34
    Mt 27,35-38
    Mt 27,39-44
    Mt 27,45-50
    Mt 27,51-56
    Mt 27,57-61
    Mt 27,62-66
    Mt 28,1-8
    Mt 28,9-10
    Mt 28,11-15
    Mt 28,16-20
    
 
55. Biada nie pokutującym miastom.
    "Wtedy począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły. «Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, zostałaby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie»."
(Mt 11,20-24)


   Komentarz: Komu więcej dano, od tego więcej się będzie wymagało. Kto więcej doświadczył, doznał, zobaczył, od tego Bóg więcej oczekuje. Komu Bóg daje siebie w nadmiarze, od tego oczekuje przemiany. Fragment dzisiejszy zwraca nam uwagę na bardzo istotną sprawę. Otóż na sprawę obdarowywania nas przez Boga obfitością łask z jednej strony oraz na brak właściwej naszej reakcji z drugiej strony. Jezus podkreśla, iż zostaliśmy obdarowani wieloma łaskami, wieloma darami. Jesteśmy uczestnikami niezwykłych wydarzeń. Również my - współcześnie żyjący.
    Nie tylko za czasów Jezusa chodzącego po ziemi ludzie doświadczali miłości i dobroci Boga. Nie tylko wtedy znaki i cuda były świadectwem Jego obecności i opieki. Na przestrzeni wieków ludzkość stale jest świadkiem objawiania się Bożej miłości. Nie ma czasów, w których Bóg nie okazywałby swojej litości, nie objawiałby swojego miłosierdzia, nie wysyłałby swoich świętych, by życiem zaświadczali o Nim, by pociągali ludzi do Boga. Z wieku na wiek ilość objawień, wizji oraz pozostawionych po nich dokumentów wzrasta. Zatem ludzkość dzięki łasce Boga jest coraz bogatsza w to objawienie Boże. Ma danych coraz więcej znaków, których celem jest przede wszystkim przekonać ludzi o Bożej miłości.
    Świadomość człowieka wzrasta. Wzrasta jego wiedza dotycząca historii, w tym historii zbawienia. Wydawać by się mogło, że za tym powinien iść również wzrost wiary. Niestety tak się nie dzieje. Co smutniejsze w tym i ostatnim wieku zauważa się wręcz odejście od Boga, odrzucenie Jego przykazań i coraz większe panowanie zła na świecie. Toteż Jezus daje nam, współcześnie żyjącym ludziom, bardzo poważne ostrzeżenie: „Biada tobie Korozain! Biada tobie Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i popiele by się nawróciły”.
    Kogo dzisiaj Jezus nazywa Korozain? Do kogo zwraca się: Betsaido? To my jesteśmy tymi miastami. To całe państwa, w których żyli i żyją święci - znak Bożej obecności! To państwa, gdzie Bóg szczególnie objawiał swoją miłość zezwalając na przyjście Matki Bożej, na Jej objawienie. To państwa, gdzie sam Jezus przemawiał poprzez usta osób Mu oddanych dając kolejną szansę na nawrócenie. O, nie mówmy Mu: Gdybyśmy żyli za czasów Jezusa! Gdybyśmy widzieli to, co Jego uczniowie! My również doświadczamy łaski. Bóg również nas obdarza obficie swoją obecnością. Wyraża się ona tak liczną obecnością świętych i ich świadectwem wiary, w ich pismach i dokumentach po nich pozostawionych.
    My, oprócz wydarzeń z czasów Jezusa, o których czytamy w Ewangelii, mamy dane męczeństwo pierwszych chrześcijan, dzięki którym powstał Kościół. Żyjemy w zbudowanym Kościele, a to jest wielka łaska! Korzystamy z dorobku kulturowego Kościoła. Korzystamy z niepojętej obfitości łask, jakie wyprasza nam tysiące świętych w Niebie. Mamy większą wiedzę o życiu Jezusa i Jego śmierci oraz Zmartwychwstaniu. Tego wszystkiego nie miały ówczesne miasta, ludzie tam mieszkający. O, baczmy, by miasta te nie wyprzedziły nas w drodze do Królestwa Niebieskiego. O, uważajmy, by ostrzeżenie Jezusa się nie ziściło: „Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam”. Jakże mocne słowa. Bardzo stanowcze i bardzo konkretne! Czy nie za mało się nad nimi zatrzymujemy? Czy nie pomijamy ich, jako słów, które nas nie dotyczą? Czy wręcz nie lekceważymy ich, bo przecież nie są do nas skierowane?
    Biada nam! Bo Bóg dzisiaj objawia nam swoją miłość. On dzisiaj poprzez Matkę swoją nawołuje do nawrócenia. On dzisiaj poucza i daje wskazówki, jak mamy żyć, a my odwracamy głowy! A my nie słuchamy! Na co czekamy?! Aż Kościół orzeknie o prawdziwości objawień w Medjugorje? Skąd wiesz, czy ty dożyjesz tego czasu? Aż Kościół orzeknie o prawdziwości tak licznych objawień na całym świecie? Skąd wiesz, ile czasu jeszcze potrwają? Aż Kościół powie ci, że możesz w nie wierzyć? Dlaczego, aż tak obłudny jesteś?! Gdybyś tak bardzo liczył się ze zdaniem Kościoła, to padłbyś na kolana i ze łzami w oczach studiowałbyś dokumenty o objawieniach w Fatimie, Lourdes, La Salette i inne. To biłbyś się w piersi, pokutowałbyś i codziennie chodziłbyś do spowiedzi! To wiara twoja byłaby godna świętych! To ty poszedłbyś wzorem tak licznie ogłoszonych w XX w. świętych i błogosławionych!
    Więc nie okłamuj samego siebie! Więc skończ z tą obłudą! I nie mów, że nie widzisz, nie słyszysz, że Bóg do ciebie nie przemawia! Bo On krzyczy! A jest to krzyk rozpaczy, że kolejne Jego dzieci idą na potępienie. To wołanie poprzez znaki, osoby, wydarzenia o nadchodzących trudnych czasach walki dobra ze złem, jasności z ciemnością! To krzyk Serca oddającego siebie ludzkości, ale odrzucanego przez nią! „O, biada tobie Korozain! Biada tobie Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i popiele by się nawróciły.”

poprzedni          następny

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!