banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś czwartek, 23 maja 2019 roku       Jesteś 1266122 naszym gościem.       Osób on-line: 29

Nowa strona Katolickiego Stowarzyszenia im. sł. B.s.M. Konsolaty Betrone

Wybrane fragmenty Pisma Świętego

 Rozdział i wersety
 Tytuł poszczególnych fragmentów
    Dz 17,1-9
    Ez 39,21-29
    Mdr 9,1-18
    Pnp 1,1
    Pnp 1,1-2,7
    Pnp 5,2-6
    Pnp 5,2-16
    Pnp 7,2-10
    Iz 41,25-29
    Jer 5,20-31
    Jer 29,4-32
    Jer 30,1-11
    Jer 2,1-19
    Iz 57,14-21
    Jer 2,33-37
    Ez 33,10-20

W Tesalonice.
    "Przeszli przez Amfipolis i Apolonię i przybyli do Tesaloniki, gdzie Żydzie mieli synagogę. Paweł według swego zwyczaju wszedł do nich i przez trzy szabaty rozprawiał z nimi. Na podstawie Pisma wyjaśniał i nauczał: «Mesjasz musiał cierpieć i zmartwychwstać. Jezus, którego wam głoszę, jest tym Mesjaszem». Niektórzy z nich, a także pokaźna liczba pobożnych Greków i niemało znamienitych kobiet uwierzyło i przyłączyło się do Pawła i Sylasa. Wtedy zazdrośni Żydzi, dobrawszy sobie jakieś szumowiny z rynku, wywołali tłumne zbiegowisko, podburzyli miasto, naszli dom Jazona i szukali ich, aby stawić przed ludem. Nie znaleźli ich jednak. Wlekli więc Jazona i niektórych braci przed politarchów, krzycząc: «Ludzie, którzy podburzają cały świat, przyszli też tutaj, a Jazon ich przyjął. Oni wszyscy występują przeciwko rozkazom Cezara, głosząc, że jest inny król, Jezus». Podburzyli tłum i politarchów, którzy tego słuchali, ale po wzięciu poręki od Jazona i innych, zwolnili ich."
(Dz 17,1-9)


   komentarz: Nasza sytuacja w pewnym stopniu przypomina tę sprzed dwóch tysięcy lat. Jesteśmy apostołami Jezusa. Głosimy Dobrą Nowinę o Bożej Miłości. Poprzez nas Jezus rozgłasza na cały świat orędzie o miłości miłosiernej. My zasiewamy ziarno. Jest ono różnie przyjmowane. Nie spodziewajmy się, że będziemy lepiej traktowani niż pierwsi apostołowie, niż sam Jezus. Przygotujmy się, że przez jednych będziemy wychwalani, kochani, inni ogłoszą nas heretykami i odstępcami. Będą tacy, co Boga uwielbią za dar spotkania nas i inni, którzy nas oplują, szukając błędu w naszym myśleniu. Jednak ostatecznie zwycięstwo należy do Boga. My tylko mamy głosić Dobrą Nowinę. Jezus będzie niósł nasze słowa i dotykał nimi serc. Działanie Ducha Jezusa, jakiego już doświadczamy i jeszcze doświadczać będziemy, stanie się świadectwem Bożego prowadzenia nas drogą wiary. A zgodność przekazów z nauką Kościoła oraz ich głębia, niezbicie zostanie wykazana. Wszystko zaś: i cierpienie i radość służy naszemu umocnieniu, wzrostowi oraz rozwojowi Bożego Dzieła. Zatem niczego się nie obawiajmy, tylko śmiało, jak apostołowie, głośmy chwałę Chrystusa Zmartwychwstałego i zwycięstwo Jego miłości nad światem oraz wylewającego się miłosierdzia.
    Niech Bóg błogosławi nas. Bądźmy apostołami Jezusa, apostołami Bożego Miłosierdzia.

poprzedni          następny

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!