banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś czwartek, 23 maja 2019 roku       Jesteś 1266136 naszym gościem.       Osób on-line: 31

Nowa strona Katolickiego Stowarzyszenia im. sł. B.s.M. Konsolaty Betrone

Wybrane fragmenty Pisma Świętego

 Rozdział i wersety
 Tytuł poszczególnych fragmentów
    Dz 17,1-9
    Ez 39,21-29
    Mdr 9,1-18
    Pnp 1,1
    Pnp 1,1-2,7
    Pnp 5,2-6
    Pnp 5,2-16
    Pnp 7,2-10
    Iz 41,25-29
    Jer 5,20-31
    Jer 29,4-32
    Jer 30,1-11
    Jer 2,1-19
    Iz 57,14-21
    Jer 2,33-37
    Ez 33,10-20

Zakończenie.
    "W ten sposób znów okażę moją chwałę wśród narodów pogańskich i wszystkie narody pogańskie ujrzą mój sąd, który sprawuję, oraz rękę moją, którą na nie kładę. I pozna dom Izraela, że Ja jestem Pan, ich Bóg, odtąd i na zawsze. Ludy pogańskie zrozumieją jednak, że Izraelici z powodu swego przewinienia musieli pójść na wygnanie, ponieważ odpadli ode Mnie, tak że oblicze moje ukryłem przed nimi i podałem ich w moc ich nieprzyjaciół, i padli oni wszyscy od miecza. Postąpiłem z nimi według ich nieczystości i ich grzechów. Oblicze moje ukryłem przed nimi. Dlatego tak mówi Pan Bóg: Teraz odwrócę los Jakuba i zmiłuję się nad całym domem Izraela, i zatroszczę się o moje święte imię. I zapomną oni o swojej hańbie i o wszystkich swoich niewiernościach, których dopuścili się przeciwko Mnie, gdy bezpiecznie żyć będą w swoim kraju, a nikt ich nie będzie niepokoił, gdy spośród narodów sprowadzę ich i zgromadzę ich z rąk nieprzyjaciół, i okażę się w nich świętym przed oczami wielu narodów pogańskich. I poznają, że Ja, Pan, jestem ich Bogiem, gdy wyprowadziwszy ich na wygnanie pomiędzy pogan, zgromadzę ich znowu w ich kraju i nie pozostawię tam już żadnego z nich. I już nie będę na przyszłość ukrywał oblicza mojego przed nimi, kiedy Ducha mojego wyleję na Izraelitów» - wyrocznia Pana Boga."
(Ez 39,21-29)


   komentarz: Takie są losy Bożego ludu. Tak będzie wyglądała ziemia. Bóg zgromadzi wybranych swoich i zapomną oni „o swoich niewiernościach, których dopuścili się przeciwko Niemu. (…) Bezpiecznie żyć będą (…), gdy spośród narodów sprowadzi ich i zgromadzi (…). I poznają, że On, Pan, jest ich Bogiem (…). I już nie będzie na przyszłość ukrywał oblicza swojego przed nimi, kiedy Ducha swojego wyleje na (wybranych) - wyrocznia Pana Boga.
    Patrzmy na historię narodu Izraelskiego. Jego losy są wskazówką, co dzieje się, gdy lud Boży Go słucha, a także, gdy odrzuca Boże przykazania. Teraz ziemia odrzuca Niebo. Ziemia zamienia się w siedlisko mocy ciemności. Ale niedługo już nadciągną Boże hufce. Niedługo już triumf Niepokalanego Serca Maryi i Najświętszego Serca Jezusa zakróluje nad światem. I stanie się to, co czytasz we wcześniejszych fragmentach. Chować będziecie umarłych, grzebać tych, co Boga odrzucili. Oczyści ziemię z dzieci szatana. Zwiąże jego ręce i skuje w kajdany. A my, lud Jego wybrany, żyć będziemy spokojnie, pełni Bożego Ducha. Tworzyć będziemy nowe osady, nowe życie prowadzić będziemy. Wprowadzimy nową kulturę. Duch Boży będzie nas pouczał, Aniołowie pomagać nam będą. My znać będziemy Świat Ducha, on zaś stać będzie przed nami otworem.
    Umiłujemy Boga - Pana naszego. On zaś nigdy nie podniesie ręki przeciw nam. Ziemia, po tych strasznych przejściach odrodzi się, chociaż długo jeszcze pozostaną całe połacie niezamieszkane. Widok ich będzie przestrogą dla nowego pokolenia. Żyć będziemy w gminach, a pośród siebie wybierać będziemy tych, co mądrość posiadając będą potrafili zająć się stroną organizacyjną. Ich to Bóg przestrzega przed chciwością, a nakazuje służbę. Wszystko wspólne mieć będziemy. Tak, by sobie nawzajem użyczać.
    Będzie tak do czasu. Ci, co nad innymi ustanowieni zostaną, mają w wielkiej prawości i uczciwości serca dobra te przydzielać. Wspólnie pracować będziemy i sobie nawzajem pomagać. Serca zaś nasze bardziej skłonne będą do dobrego niż złego. Nasza wiara dozna przemiany, odnowi się, stanie się głębszą, żywszą. W sercach zapanuje miłość prawdziwie Boża. Miłość ta kierować będzie naszymi poczynaniami.
    Jednak nie możemy bezczynnie czekać na te nowe czasy. One już mogą się realizować, jeśli my odrzucimy swoje życie. Już możemy żyć w pełni miłości. jeśli Miłość przyjmiemy. Już może odradzać się nasza wiara, jeśli przyjmiemy Boga za swojego Pana, Stwórcę.
    Wtedy w nas nastaną nowe czasy. Będziemy przygotowani na przyjęcie tego, co nowe. Niech Bóg błogosławi nas. On Panem naszym, my Jego stworzeniem. Kocha nas i troszczy się, błogosławi.

poprzedni          następny

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!