banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś czwartek, 23 maja 2019 roku       Jesteś 1266122 naszym gościem.       Osób on-line: 30

Nowa strona Katolickiego Stowarzyszenia im. sł. B.s.M. Konsolaty Betrone

Wybrane fragmenty Pisma Świętego

 Rozdział i wersety
 Tytuł poszczególnych fragmentów
    Dz 17,1-9
    Ez 39,21-29
    Mdr 9,1-18
    Pnp 1,1
    Pnp 1,1-2,7
    Pnp 5,2-6
    Pnp 5,2-16
    Pnp 7,2-10
    Iz 41,25-29
    Jer 5,20-31
    Jer 29,4-32
    Jer 30,1-11
    Jer 2,1-19
    Iz 57,14-21
    Jer 2,33-37
    Ez 33,10-20

List Jeremiasza do wygnańców.
    "«To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, do wszystkich uprowadzonych do niewoli, których pozwoliłem uprowadzić z Jerozolimy do Babilonu: Budujcie domy i mieszkajcie w nich; zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoce! Bierzcie sobie żony i rodźcie synów i córki! Wybierajcie żony dla waszych synów i dawajcie córkom waszym mężów, by rodziły synów i córki; pomnażajcie się tam, a niech was nie ubywa! Starajcie się o pomyślność kraju, do którego was zesłałem. Módlcie się do Pana za niego, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Bo to mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Nie dajcie się wprowadzić w błąd przez waszych proroków, którzy są wśród was, i przez waszych wróżbitów; nie zwracajcie uwagi na wasze sny, jakie śnicie. Oni bowiem prorokują wam kłamstwo w moje imię. Nie posłałem ich - wyrocznia Pana. To jednak mówi Pan: Gdy dla Babilonu upłynie siedemdziesiąt lat, nawiedzę was i wypełnię na was swoją pomyślną zapowiedź, by was znów przyprowadzić na to miejsce. Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was - wyrocznia Pana - zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Będziecie Mnie wzywać, zanosząc do Mnie swe modlitwy, a Ja was wysłucham. Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca. Ja zaś sprawię, że Mnie znajdziecie - wyrocznia Pana - i odwrócę wasz los, zgromadzę spośród wszystkich narodów i z wszystkich miejsc, po których was rozproszyłem - wyrocznia Pana - i przyprowadzę was do miejsca, skąd was wygnałem. Mówicie wprawdzie: "Pan wzbudził nam proroków w Babilonie". Dobrze! To bowiem mówi Pan do króla zasiadającego na tronie Dawida i do całego ludu mieszkającego w tym mieście, do wszystkich braci, którzy nie poszli na wygnanie; to mówi Pan Zastępów: Oto poślę między nich miecz, głód i zarazę; postąpię z nimi tak, jak z zepsutymi figami, które są tak niedobre, że się nie nadają do jedzenia. Będę ich ścigał mieczem, głodem, zarazą; uczynię ich przedmiotem zgrozy dla wszystkich królestw ziemi, przedmiotem klątwy, postrachu, pośmiewiska i urągowiska między wszystkimi narodami, wśród których ich rozproszyłem, za to, że nie słuchali moich słów - wyrocznia Pana - chociaż posyłałem im swoje sługi, proroków, nieustannie, a oni nie chcieli słuchać - wyrocznia Pana. Słuchajcie więc słowa Pańskiego, wszyscy uprowadzeni do niewoli, których wypędziłem z Jerozolimy do Babilonu. To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, do Achaba, syna Kolajasza, i do Sidkijasza, syna Maasejasza, którzy prorokowali wam kłamstwo w moje imię: Oto wydam ich w ręce Nabuchodonozora, króla babilońskiego, który zabije ich na waszych oczach. I wszyscy Judejczycy, którzy znajdują się na wygnaniu w Babilonie, z ich przypadku będą brali przykład, by przeklinać w następujący sposób: "Niech tobie Pan uczyni tak, jak Sidkijaszowi i Achabowi!", których król babiloński usmażył na ogniu, ponieważ postępowali haniebnie w Izraelu, cudzołożąc z żonami swoich bliźnich i głosząc w moje imię słowa kłamstwa, czego im nie zleciłem. Ja wiem o tym i jestem świadkiem - wyrocznia Pana. Do Szemajasza zaś Nechelamity powiesz: To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Ponieważ pos"
(Jer 29,4-32)


   komentarz: Nie starajmy się tych słów rozumieć dosłownie. Bo trudno nam będzie dopasować je do naszego życia. Spójrzmy na nie z pewnego dystansu. Całościowo. Bóg ukazuje nam w tym fragmencie konieczność posłuszeństwa Bogu Najwyższemu, konieczność czynienia tego, czego zażąda od nas i innych.
    Choćby to, na co Bóg wskazuje wydawało się nam niezrozumiałe, niewygodne, mniej atrakcyjne od obecnego stanu. Idźmy za Jego głosem. Nie słuchajmy fałszywych proroków, jakich wielu jest teraz wśród nas. Fałszywy prorok niekoniecznie musi oznaczać współcześnie kogoś, kto prorokuje posługując się w dodatku imieniem Boga. To osoba na przykład narzekająca i odciągająca nas od wskazywanej przeze Boga drogi. To osoba, która pesymistycznie odnosi się do wszystkiego, co On proponuje. Która stale zaprzecza słowom Boga, Jego wskazaniom i objawieniom. Osoba, która pozostaje przy swoim starym życiu.
    Symbolem są ci, co nie poszli w niewolę babilońską. Krocząc za Bogiem, choć odczuwając trudności i problemy, idźmy śmiało tą drogą, a On zapewni nam „dobrobyt”. Oznacza to, iż nam Bóg będzie błogosławił. Ci, którzy Go nie posłuchają i pozostaną przy swoim starym, nie idąc za nowym - pomrą. To również symboliczne ujęcie trwania w starym życiu, nie nawracania się, to - patrząc w przyszłość ci, co przejść będą musieli ogromne doświadczenia i cierpieć będą bardzo. Nasze życie będzie inne. Choć niewola babilońska nie była marzeniem Izraelitów, przecież Bóg zapewniał ich o swoim błogosławieństwie. My żyć będziemy. Bóg wyprowadzi nas z wszelkiej niewoli, obdarzy błogosławieństwem i uchroni przed zgubą.

poprzedni          następny

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!