banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś czwartek, 23 maja 2019 roku       Jesteś 1266133 naszym gościem.       Osób on-line: 33

Nowa strona Katolickiego Stowarzyszenia im. sł. B.s.M. Konsolaty Betrone

Wybrane fragmenty Pisma Świętego

 Rozdział i wersety
 Tytuł poszczególnych fragmentów
    Dz 17,1-9
    Ez 39,21-29
    Mdr 9,1-18
    Pnp 1,1
    Pnp 1,1-2,7
    Pnp 5,2-6
    Pnp 5,2-16
    Pnp 7,2-10
    Iz 41,25-29
    Jer 5,20-31
    Jer 29,4-32
    Jer 30,1-11
    Jer 2,1-19
    Iz 57,14-21
    Jer 2,33-37
    Ez 33,10-20

Ucisk i zbawienie Izraela.
    "Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza: «To mówi Pan, Bóg Izraela: Napisz w księdze wszystkie słowa, jakie powiedziałem do ciebie. Bo oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - w których odmienię los mojego narodu, Izraela i Judy - mówi Pan. Przyprowadzę ich znów do ziemi, jaką dałem ich przodkom, i wezmą ją w posiadanie». Następujące słowa wypowiedział Pan do Izraela i do Judy: To mówi Pan: «Usłyszeliśmy krzyk bolesny trwogi, a nie pokoju1. Pytajcie się i patrzcie: Czy mężczyzna może rodzić? Dlaczego widzę wszystkich mężczyzn z rękami na biodrach jak u rodzącej kobiety? Każda twarz powlekła się bladością. Ach, jak wielki to dzień, nie ma on równego sobie! Będzie on czasem ucisku Jakuba, a jednak on zostanie zeń wybawiony! W dniu tym - wyrocznia Pana Zastępów - skruszę jarzmo znad ich szyi, zerwę ich więzy, tak że nie będą więcej służyć obcym. Będą zaś służyć Panu, swemu Bogu, i Dawidowi, swojemu królowi, którego im wzbudzę. Ty się jednak nie bój, sługo mój Jakubie - wyrocznia Pana - i nie lękaj się, Izraelu, bo Ja cię wybawię z dalekiej ziemi, twoje potomstwo z kraju jego wygnania. Powróci Jakub i będzie zażywał nie zmąconego niczym pokoju, a nikt go nie będzie trwożył. Ja bowiem jestem z tobą - wyrocznia Pana - by cię wybawić. Zgotuję zagładę wszystkim narodom, między którymi cię rozproszyłem, ciebie zaś nie wyniszczę. Ukarzę cię jednak sprawiedliwie i nie ujdziesz zupełnie bezkarnie»."
(Jer 30,1-11)


   komentarz: Spójrzmy na ten fragment, nie jako na konkretne wskazania, nie dopasowujmy do jakiejkolwiek sytuacji. Patrzmy całościowo. Patrzmy na Bożą miłość, jaką darzy naród wybrany, jaką darzy dusze wybrane, jaką darzy tych, którzy Go słuchają. Chociaż upadki nasze są wielkie, chociaż zasługujemy na karę, to Bóg jest Ojcem Miłosiernym, Ojcem, który tak ukochał swoje dzieci, że nie pozwoli, że nie pozwoli zrobić im krzywdy, nawet wtedy, gdy szczególnie „narozrabiają”. Owszem w pewnym sensie poniosą karę, to będzie konsekwencja ich postępowania. Ale będzie ona pełna Bożego Miłosierdzia. Wybawi Swoje dzieci z tego zła, w które tak często się wplątują. Będą prawdziwie wybranymi spośród wielu, bo zaznają szczęścia wtedy, gdy inni doświadczać będą wielkiej trwogi. Bo On swoje dzieci otacza wielką, szczególną miłością. Wybrane dusze mogą być tego pewne.

poprzedni          następny

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!