banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś sobota, 25 maja 2019 roku       Jesteś 1266610 naszym gościem.       Osób on-line: 33

Nowa strona Katolickiego Stowarzyszenia im. sł. B.s.M. Konsolaty Betrone

Wybrane fragmenty Pisma Świętego

 Rozdział i wersety
 Tytuł poszczególnych fragmentów
    Dz 17,1-9
    Ez 39,21-29
    Mdr 9,1-18
    Pnp 1,1
    Pnp 1,1-2,7
    Pnp 5,2-6
    Pnp 5,2-16
    Pnp 7,2-10
    Iz 41,25-29
    Jer 5,20-31
    Jer 29,4-32
    Jer 30,1-11
    Jer 2,1-19
    Iz 57,14-21
    Jer 2,33-37
    Ez 33,10-20

Gorzkie owoce odstępstwa.
    "O jak dobrze ci znane są drogi, by szukać miłostek. Dlatego też nawykło twoje postępowanie do nieprawości. Nawet na kraju twoich szat znajduje się krew ubogich bez winy, których nie przychwyciłaś na włamaniu. Mimo to wszystko mówisz: "Jestem niewinna! Jego gniew odwrócił się zapewne ode mnie". Oto jestem, by cię osądzić za to, że powiedziałaś: "Nie zgrzeszyłam". Jak bardzo stałaś się nikczemna, zmieniając swe postępowanie! Tak samo zawstydzi cię Egipt, jak zostałaś zawstydzona przez Asyrię. Także stamtąd wyjdziesz z rękami na głowie, gdyż Pan odrzucił tych, w których pokładasz nadzieję, i z nimi nie osiągniesz powodzenia."
(Jer 2,33-37)


   komentarz: Smutek zagościł w Sercu Jezusa. Ból ogarnął wszystkie Jego członki. Oto prowadzą Go na rzeź. Oto wystawiają Go na pośmiewisko. Nie mają względu na nic. Szydzą z Boga. Jego słowami wycierają sobie splamione usta. Ich szaty pełne są krwi Baranka, a serca obciążone kamieniem rzecznym nie zaznają wiecznego pokoju. Bo zgrzeszyli otwarcie szydząc, w oczy kłamiąc i zasłaniając się prawem. Bo wyłamali i wyrzucili to, co osadzone na Bożych przykazaniach, a swoje ustanowili prawa. Bo znając zaprzeczali, widząc - wyśmiewali, słysząc - zasłaniali uszy. Dlatego uczynię ich głuchymi i ślepymi. Dlatego ich sercem odbiorę poznanie. Bo w niczym nie są lepsi od tych, co pojmali Mesjasza, osądzili i wbrew sprawiedliwości zabili. Potem zaś fałszywe składali zeznania. Toteż powtórzy się to, co przepowiedział Jezus o Jerozolimie. Nie pozostanie kamień na kamieniu. A ty ziemio darmo będziesz wyciągać ręce ku Niebu, aż się spełni to, co zapowiedziane.
    Nie dziw się duszo słowom Boga. Nie wszystko przed tobą odkryte od razu będzie. Jednak ci, do których słowa te Bóg kieruje, odczytają je i poznają, że On Pan włada ziemią. Zatwardziałość wielu tak wielka będzie, że choćby i kto z umarłych do nich przyszedł, by o słowach tych zaświadczyć, i tak nie uwierzą, sercem nie przyjmą. A cierpieć będą ogromnie, bo nie mając w sobie choćby tej odrobiny Bożej miłości w słowie Jego się wyrażającej, otchłań wielką odczują między Miłością, którą On jest, a jej brakiem, nicością, którą oni są. Bóg przepowiada im cierpienie ogromne. Przepowiada nam cierpienie Kościoła. Przepowiada nam rządy, które prawdziwie szatańskimi nazwane zostaną.
    Nie bój się i nie lękaj ty, która serce swe otwarte masz na Boże słowo. Ci co przyjmą je, przyjmą Boga i Miłość Jego w nich gościć będzie. Ci trwożyć się nie muszą, bo Miłość Jego ich tarczą będzie i obroną przed doświadczeniami. Bóg błogosławi wszystkim tym, których serca otwarte karmią się miłosierdziem Bożym. Ci nie zaznają strachu, a cierpienie ich nie dosięgnie. Błogosławieństwo Jego nad tymi, co przyjmują Go do serca karmiąc się Ciałem Jezusa często i z wiarą. O, ci prawdziwie dziećmi Bożymi nazwani zostaną i jako dzieci chronione będą. Bóg Błogosławi wszystkim, którzy w Niego prawdziwie wierzyć będą wyznając miłość, wiarę, ufność, otwierając się na miłosierdzie, żyjąc prawdą i ją nieustannie głosząc, zabiegając o zwycięstwo Boga na świecie. Ci opieką Boga otoczeni będą i trwoga serca ich nie dosięgnie. Bo miłość, wiara i nadzieja, te trzy, naszą ochroną, zapewnieniem naszego pokoju, życia i wierności. Bóg błogosławi wszystkim duszom, które prawdziwie małość swą wyznawać będą, całe powierzając się Jemu. Te jako dzieci najmniejsze w ramionach sam nosić będzie i nie pozwoli, by krzywda jaka tych dusz się dotknęła.
    Bóg błogosławi tym, którzy słowo Jego przekazują. Niech żyją Prawdą, zjednoczą się z Miłością, będą miłosierni, a Bóg w swym Sercu da im mieszkanie, gdzie ukryci przed światem upraszać dlań będą łaski niepojęte. Od nich On oczekuje heroizmu w realizacji Bożych pouczeń, wierności w ich wypełnianiu i odwagi miłowania prawdziwie do końca. Niech ich dusze otworzą się całkowicie na Boże działanie.

poprzedni          następny

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!