banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś czwartek, 23 maja 2019 roku       Jesteś 1266122 naszym gościem.       Osób on-line: 32

Nowa strona Katolickiego Stowarzyszenia im. sł. B.s.M. Konsolaty Betrone

Wybrane fragmenty Pisma Świętego

 Rozdział i wersety
 Tytuł poszczególnych fragmentów
    Dz 17,1-9
    Ez 39,21-29
    Mdr 9,1-18
    Pnp 1,1
    Pnp 1,1-2,7
    Pnp 5,2-6
    Pnp 5,2-16
    Pnp 7,2-10
    Iz 41,25-29
    Jer 5,20-31
    Jer 29,4-32
    Jer 30,1-11
    Jer 2,1-19
    Iz 57,14-21
    Jer 2,33-37
    Ez 33,10-20

Nawrócenie i zatwardziałość.
    "Ty, o synu człowieczy, mów do domu Izraela: Powiadacie tak: "Zaprawdę, nasze przestępstwa i grzechy nasze ciążą na nas, my wskutek nich marniejemy. Jak możemy się ocalić?" Powiedz im: Na moje życie! - wyrocznia Pana Boga. Ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył. Zawróćcie, zawróćcie z waszych złych dróg! Czemuż to chcecie zginąć, domu Izraela? Ty, o synu człowieczy, powiedz swoim rodakom: Sprawiedliwość nie uratuje sprawiedliwego, wtedy gdy on zgrzeszy, a występek występnego nie zgubi, gdy się on nawróci ze swego występku, natomiast sprawiedliwy nie zdoła pozostać przy życiu wtedy, gdy zgrzeszy. Jeśli powiem sprawiedliwemu: "Pozostaniesz z pewnością przy życiu", a on zadufany w swej sprawiedliwości popełnia zbrodnię, to już nie będzie pamięci całej jego sprawiedliwości, i z powodu zbrodni, której się dopuścił, ma umrzeć. A kiedy powiem do występnego: "Z pewnością umrzesz", on zaś odwróci się od swego grzechu i zacznie postępować według prawa i sprawiedliwości: oddaje zastaw, zwraca, co porwał, żyje według praw, które dają życie, nie dopuszczając się zbrodni, to z pewnością zostanie on przy życiu i nie umrze. Żaden z popełnionych przez niego grzechów nie będzie mu poczytany. Postępuje według prawa i sprawiedliwości, ma więc pozostać przy życiu. Mówią jednak twoi rodacy: "Nie jest słuszne postępowanie Pana", podczas gdy właśnie ich postępowanie słuszne nie jest. Jeśli odstąpi sprawiedliwy od sprawiedliwości swojej i popełniać będzie zbrodnie, to ma za to umrzeć. Jeśli odstąpi występny od swojego występku i postępować będzie według prawa i sprawiedliwości, to ma za to zostać przy życiu. A wy powiadacie: "Postępowanie Pana nie jest słuszne". Będę sądził każdego z was, domu Izraela, według jego postępowania"."
(Ez 33,10-20)


   komentarz: Patrzmy na siebie jako na grzesznych, bo nasze grzechy są wielkie i liczne. Człowiek ma tendencję, by się usprawiedliwiać, by umniejszać znaczenie swoich przewinień, natomiast czyjeś widzi bardziej wyraźnie. Spróbujmy mając świadomość grzechu, który stale nad nami ciąży, pamiętać o łasce, która zbawia. Zatem, nie umniejszać swoich win, a uwielbić Boga Zbawiciela, okazać wiarę i ufność w Jego Miłosierdzie. Świadomość własnej nędzy, świadomość tej nieprzebytej przepaści pomiędzy naszym grzechem, a świętością Boga ma pobudzać nas do pokory i wielkiego dziękczynienia Bogu za łaskę życia.
    Nasz grzech dawno by nas uśmiercił, gdyby nie pełne miłosierdzia spojrzenie Boga. Nikt nie może uznawać siebie za sprawiedliwego, za świętego, bowiem wszyscy grzeszymy, a grzech nasz niejako nas wyprzedza, jest z nami i za nami. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo obrażamy Boga swoim grzechem, bo nie rozumiemy wielkości Bożej Miłości.
    Poznawanie Boga idzie w parze z poznawaniem siebie. Człowiek odkrywając nieskończoność Bożej Miłości, zaczyna dostrzegać własną nicość. Grzech jest śmiercią. Czasem powolną i cząstkową śmiercią duszy, czasem nagłą, szybką. Jest śmiercią, bo powoduje zerwanie więzi z Miłością. A ta jest naszym życiem. Życiem duszy. Grzech każdorazowo obraża Boga. Popełniając grzech, człowiek zrywa więź z Życiem. Idzie, a nawet pędzi ku śmierci. Gdyby nie Bóg, gdyby nie Krzyż, bardzo szybko ludzkość zginęłaby. Bo grzech autentycznie uśmierca.
    Obecność Boga pośród nas - zarówno pod postaciami Eucharystycznymi, jako Słowo, jako Duch ożywiający duszę - jest ciągłym ratowaniem naszego życia, jest naszym życiem. W sposób dosłowny. Siła grzechu, siła czynionego zła jest ogromna. My dostrzegamy ją dopiero, gdy dzieją się dramaty, wojny. Wiedzmy, że te zniszczenia wojenne dokonują się codziennie w sercach ludzi na całym świecie. Tylko dzięki łasce Boga nadal żyjemy, możemy się nawracać i dążyć do świętości. O, Bóg obdarza człowieka niebywałą łaską!

poprzedni          następny

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!