banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś czwartek, 23 maja 2019 roku       Jesteś 1266138 naszym gościem.       Osób on-line: 23

Nowa strona Katolickiego Stowarzyszenia im. sł. B.s.M. Konsolaty Betrone

Wybrane fragmenty Pisma Świętego

 Rozdział i wersety
 Tytuł poszczególnych fragmentów
    Dz 17,1-9
    Ez 39,21-29
    Mdr 9,1-18
    Pnp 1,1
    Pnp 1,1-2,7
    Pnp 5,2-6
    Pnp 5,2-16
    Pnp 7,2-10
    Iz 41,25-29
    Jer 5,20-31
    Jer 29,4-32
    Jer 30,1-11
    Jer 2,1-19
    Iz 57,14-21
    Jer 2,33-37
    Ez 33,10-20

Pieśń nad Pieśniami Salomona.
(Pnp 1,1)


   komentarz: Pieśń nad Pieśniami jest wyznaniem miłości Boga do ciebie - duszy wybranej, maleńkiej, strwożonej. Nie drżyj, Jego duszo miła. Nie lękaj się. Miłość Boga czystą jest. Miłość Jego doskonała. Nie znajdziesz takiej nigdzie, tylko w Bogu. On czyni ciebie godną Jego Miłości. On oczyszcza ciebie z ludzkiej nędzy i skazy grzechu. On czyni ciebie czystą, byś mogła Bożą miłość przyjąć. On tą miłością ciebie oplata. On nią obejmuję całe twe jestestwo.
    To Bóg daję poznać tobie, czym jest miłość prawdziwa. To w Nim znajdziesz prawdę tej miłości, wszelkie jej odcienie. Nie lękaj się duszo tej miłości. Otwórz swe ramiona, aby przyjąć Oblubieńca. Otwórz swe serce, by radośnie przygarnąć Miłość twego życia, Miłość czystą, Miłość wieczną. O, nie lękaj się, nie drżyj duszo najmniejsza. Bo czystość Boża i ciebie czystą czyni. Miłość Boża plecie warkocze z twych włosów, zakłada korale na szyję twoją, obdarza ciebie pocałunkami swymi, przystraja ciebie szatami godowymi. Miłość Boża przesłania ciebie, obejmuje ciebie.
    Bóg wybrał duszę twoją na oblubienicę swoją, na godne mieszkanie dla swego serca. Wybrał, otoczył i już nie odstąpi. Tyś Jego, tyś Króla. Zatem odsuwa ciebie, zabiera, byś odtąd tylko do Niego należała. Umieszcza ciebie w swoim namiocie, by każdy wiedział - tyś małżonką Boga. By odtąd nikt nie ośmielił się zbliżyć do ciebie. Jeśliby jednak nieprzyjaciel próbę taką czynił, na proch go Bóg zetrze. Straż wokół ciebie postawił. Aniołowie Jego pilnują miłej Boga.
    Nic ci nie grozi, przyjaciółko Boga. Niech dusza twoja będzie spokojna. Niech oddaje się rozkoszom miłości Bożej, a Bóg pouczać ją będzie. On da swoje wskazówki.. On dzielić z nią będzie wszystko. Boża prawda, jej prawdą będzie. Boże poznanie do niej należy. Mądrość Boża w niej złożona. On, Bóg należy cały do duszy swojej umiłowanej. Cały jej jest, jej się oddaje. Dusza twoja staje się bogatą, bogactwem niepojętym. Posiada, bowiem Boga jako skarb swój największy.
    Nie lękaj się zaglądać do skarbca. Nie lękaj się podnosić wzroku przed Bogiem swoim. O, przyjdź do Boga miła Jego i pozwól Mu wziąć w ramiona serce twoje. On chce odtąd obcować z czystą duszą twoją, chce czynić ją godną królewską oblubienicą swoją.

poprzedni          następny

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!