banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś czwartek, 23 maja 2019 roku       Jesteś 1266131 naszym gościem.       Osób on-line: 36

Nowa strona Katolickiego Stowarzyszenia im. sł. B.s.M. Konsolaty Betrone

Wybrane fragmenty Pisma Świętego

 Rozdział i wersety
 Tytuł poszczególnych fragmentów
    Dz 17,1-9
    Ez 39,21-29
    Mdr 9,1-18
    Pnp 1,1
    Pnp 1,1-2,7
    Pnp 5,2-6
    Pnp 5,2-16
    Pnp 7,2-10
    Iz 41,25-29
    Jer 5,20-31
    Jer 29,4-32
    Jer 30,1-11
    Jer 2,1-19
    Iz 57,14-21
    Jer 2,33-37
    Ez 33,10-20

Zapowiedź zwycięstwa Cyrusa.
    "Wzbudziłem kogoś z Północy i przyszedł, ze Wschodu słońca wezwałem go po imieniu. On zdeptał możnowładców jak błoto, podobnie jak garncarz depcze glinę. Kto objawił to z początku, żebyśmy wiedzieli, i to długo naprzód, byśmy rzekli: «Słusznie?» - Nikt nie objawiał, nikt nie obwieszczał, nikt też nie słyszał słów waszych. Pierwszy Ja [ogłaszam] Syjonowi: «Oto one!» i Jerozolimie daję radosnego zwiastuna. Patrzyłem: lecz nie było nikogo, nikogo z nich - zdolnego do rady, żeby odrzekł słowo, gdy go spytam. Oto wszyscy oni są czczą ułudą; dzieła ich nie istnieją, posągi ich to znikomość i pustka."
(Iz 41,25-29)


   komentarz: Fragment ten jest ważny, gdyż oczyszcza dusze z wątpliwości względem Bożego działania pośród Jego ludu. Czy ktokolwiek z nas ośmieliłby się mówić o przyszłości? Czy ktokolwiek z nas zna stan serc ludzkich? Czy wie jaka jest sytuacja Kościoła? Czy ktokolwiek z nas czuje się na siłach, by pouczać innych powołując się na Boga?
    Nie! Na te wszystkie pytania odpowiedź brzmi: Nie! Nikt sam z siebie nie uczyniłby nic z tego, czego Bóg dokonuje przez oddane Mu serca. To, co ludzkie - ulotne jest i szybko zamieniłoby się w proch. To, co od Boga pochodzi ma siłę, jest wieczne, porusza serca, gromadzi wokół Boga nowe dusze. Gdy realizujemy to, co mówi sam Bóg, sprawdza się Jego słowo.
    To, co ludzkie - prawdziwie jest niczym. To, co Boskie - jest prawdą, jest wieczne, ma moc, sprawdza się. Człowiek często działa szybko, z szumem, zabłyśnie i zgaśnie, jak zapalona zapałka, jak iskierka z ogniska unosząca się w górę i za chwilę jej nie ma. Bóg działa z mocą. Jego działanie zdaje się nam często powolne. Tak naprawdę nie widzimy, ile dokonuje się w Świecie Ducha. Zmiany spostrzegamy po części i dopiero po czasie.
    Ta powolność jest pozorna. Bowiem, aby zaszła prawdziwa zmiana w człowieku, w otoczeniu, w narodzie, na świecie, musi najpierw dokonać się przemiana serca. Ona zaś dokonuje się w Świecie Ducha. Materię możesz zmienić bardzo szybko. Ale nie wnętrze osoby. Aby dokonała się przemiana, najpierw zachodzi szereg zdarzeń, sytuacji, serce jest poruszone, dusza spostrzega coś, czego do tej pory nie widziała. Rozpoczyna się walka dobra ze złem, tego, co przeszło z tym, co teraźniejsze lub przyszłe. Dusza walczy, odnosi zwycięstwa, upada pod ciężarem porażek. Na zewnątrz możemy nic nie postrzegać, a wewnątrz cały Świat Duchowy angażuje się, by pomóc duszy przyjąć dobro, miłość, by odpowiedzieć na nie. Zewnętrznie zdaje się nam, że wszystko trwa w bezczynności, a dusza cierpi, waha się, podejmuje decyzje, ponosi tego konsekwencje, hartuje się w walce, uczy się i „nabiera” sił, wiary, ufności. Powoli krok po kroku następuje przemiana.
    Konsekwencją tej przemiany jest pewnego rodzaju postawa danej duszy, co znowu wywołuje różne zachowania i reakcje innych dusz. Teraz również w nich zaczynają dokonywać się różne wewnętrzne walki. Na to wszystko potrzeba czasu. Jednak ta przemiana wewnętrzna jest o wiele trwalsza niż przeróżne zmiany zewnętrzne, które szybko zachodzą i szybko mijają. Bo zmiany wewnętrzne są trwalsze, dotykają istoty, jestestwa człowieka, duszy i serca. One obejmują sobą coraz szersze kręgi dusz i powoli dokonuje się przemiana świata. Ta zaś przybliża ludzkość do zbawienia, do życia wiecznego w Niebie. I przeminie wszystko inne, a przemiana zapoczątkowana w jednej świętej duszy przyczynia się do zmiany oblicza całego świata. W wieczności spotkają się ci, w których ta przemiana się dokonała. Zewnętrzna forma, strona materialna w postaci jakiej jest - zniknie. Duch zapanuje nad światem, bo prawdziwie On jest Stwórcą, Dawcą życia i jego tchnieniem. On spojrzeniem swoim utrzymuje świat w istnieniu, a jedno Jego słowo starcza, by unicestwić i stworzyć od nowa.

poprzedni          następny

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!