Inne

Co wspólnego ma ze sobą zawód adwokata i radcy prawnego?

Udzielanie porad to wcale nie taka prosta sprawa. I mimo że radca prawny to nie adwokat nie oznacza to, że nie prowadzi on skomplikowanych spraw i że nie posiada gruntownej wiedzy z zakresu prawa.

Dlaczego radców prawnych przyrównuje się do adwokatów?

Po pierwsze dlatego, że tak samo, jak oni musieli ukończyć studia wyższe z zakresu prawa. Tak samo, jak oni muszą cechować się nieposzlakowaną opinią i być niekarani przez prawo. Radca prawny podobnie jak adwokat musi pomyślnie zdać egzamin państwowy, by ukończyć aplikację i uzyskać możliwość wykonywania zawodu. Udziela on porad w następujących kwestiach:

• prawa rodzinnego
• prawa cywilnego.
• prawa majątkowego.
• oraz prawa skarbowego.

Jego kompetencje są w dużej mierze zbieżne z tymi, które ma adwokat sądowy, toteż w niektórych państwach nie ma wyraźnego podziału między obiema funkcjami.

Co zatem różni obie profesje?

Jedyne, co odróżnia radców prawnych od adwokatów to fakt, że nie mogą oni prowadzić własnej działalności gospodarczej i mogą pracować wyłącznie na etacie, a nie być tak zwanym wolnym strzelcem, który świadczy usługi prawnicze wybranym przez siebie korporacjom i podmiotom. Można powiedzieć, że przepisy prawa i tak stały się bardziej łaskawe w ostatnich latach dla radców prawnych, gdyż wcześniej nie mieli oni prawa reprezentować swoich klientów przed sądem. Mogli im jedynie doradzać i przygotowywać dla nich stosowne dokumenty.