Inne

Czym zajmuje się radca prawny?

Nie wszyscy mają świadomość, że prawnik i radca prawny to nie ten sam zawód. Wymienione osoby mają bowiem zupełnie inne obowiązki.

Kim jest radca prawny?

Jest osobą, która nie tylko ukończyła studia wyższe, ale również uzyskała odpowiedni tytuł magistra prawa. Warto zdawać sobie sprawę, że radca prawny musi także ukończyć kilkuletnie szkolenie aplikanckie. Konieczne jest także zdanie egzaminu radcowskiego i uzyskanie wpisu na listę radców prawnych. Jest profesjonalistą jeżeli chodzi o świadczenie różnego rodzaju usług prawnych. Adwokat w pruszkowie możne bowiem nie tylko i wyłącznie reprezentować ludzi przed sądem, ale również opiniować umowy cywilnoprawne czy je sporządzać. W największym uproszczeniu można stwierdzić, że radca prawny jest osobą gwarantującą kompleksową obsługę prawną.

Kto to jest prawnik?

Prawnik jest osobą, która musiała nie tylko ukończyć studia prawnicze, ale również uzyskać tytuł magistra prawa. Należy mieć świadomość, że jest to nie tylko pierwszy, ale także najniższy stopień zawodowy. Prawnicy posiadają też najwęższe uprawnienia. Trzeba również zdawać sobie sprawę, że wykonywanie tego zawodu nie zostało uregulowane żadnymi przepisami. Może to być zatem przedsiębiorca wykonujący usługi prawne. Prawnik może według obowiązujących przepisów założyć kancelarię prawną, a następnie udzielać specjalistycznych porad prawnych. Nie można zapomnieć, że prawnicy nie podlegają żadnym kontrolą. Nie tylko nie istnieje etyka zawodowa, ale również prawnicy nie podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej.