Inne

Mnogość wyzwań przed zamówieniami publicznymi

Z uwagi na bardzo rozmaite i wciąż zmieniające się obwarowania prawne, formalne, organizacyjne i finansowe, zamówienia publiczne wciąż pozostają bardzo ciężkim polem do współpracy prawnej pomiędzy zlecającymi a zleceniobiorcami. Obsługa zamówień publicznych bywa równie uciążliwa dla małych samorządów i niewielkich instytucji czy urzędów, jak i dla samych oferentów, którzy chcieliby przystąpić do zamówienia publicznego realizowanego w drodze konkursu lub przetargu. Dla jednych i drugich pomocą często okazują się prywatne kancelarie, które mają ogromne doświadczenie i umiejętność sprawnego poruszania się w tych skomplikowanych realiach prawnych.

Wyzwania przed dokumentacją

Przede wszystkim obsługa zamówień publicznych musi być odpowiednio dokumentowana od samego początku aż do sfinalizowania procesu wyboru wykonawcy, a następnie musi być równie wnikliwie kontrolowana i archiwizowana w trakcie wykonywania zamówienia oraz przez kilka lat po jego zakończeniu, aby możliwe było zweryfikowanie tejże dokumentacji. Nie dziwi więc, że dla prawników obsługujących zamówienia publiczne jednym z pierwszych i najważniejszych zadań jest weryfikowanie i przygotowywanie dokumentów wpływających do zleceniodawcy jak i wypływających od niego.

Wysokie wymagania przed kancelarią

W przypadku zamówień publicznych mowa jest nie tylko o umowach i kontraktach, ale także projektach, tłumaczeniach, dokumentach księgowych i branżowych. Dlatego kancelaria oferująca obsługę zamówień publicznych musi posiadać odpowiednie „moce przerobowe” i zaplecze kadrowe w postaci pracowników zdolnych do weryfikowania rozmaitych dokumentów, niekiedy także w językach obcych.